Lidé, čtěte!
…a pište si deníčekI ve vězení mám nápady jak snob
zatoužil jsem číst knihu Job

*

V úzkostech volal jsem Beránka
těsná je moje skořápka
V neklidu nocí v hrůze dní
prosil jsem ať ji uvolní

Ivan Jirous: Magorovy labutí písně, 1985.

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 29. června 2020.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

☣ Rodinné bohoslužby

Rozhodnutím diecézního biskupa z 12. března 2020 jsou všechny veřejné bohoslužby zrušeny.
Toto opatření se netýká pohřbů.
Individuální setkání s knězem jsou možná.


Toto opatření trvá do odvolání.
Veškeré bohoslužby budou obnoveny od pondělí 11. 5. 2020.K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem nás provází evangelista Matouš.„S cizími lidmi v cizím pokoji“základní teze (text)
3. svatopostní neděle (texty, průvodce)
slavnost sv. Josefa (texty, průvodce)
4. svatopostní neděle (texty, průvodce)
slavnost Zvěstování Páně (texty, průvodce)
5. svatopostní neděle (texty, průvodce)


„Svatý týden v cizím pokoji“pracovní teze (text, biblický nástřel)
Denní modlitba žalmů (breviář)
Květná neděle (texty, průvodce)
Pondělí (texty, průvodce)
Úterý (texty, průvodce)
Středa (texty, průvodce)
Čtvrtek ve dne (průvodce)
Čtvrtek večer / Památka Večeře Páně (texty, průvodce)
Pátek / Pašije (texty, průvodce)
Sobota / Ticho hrobu (texty, průvodce)
Vzkříšení (bdění, průvodce)
Vzkříšení ve dne (texty, průvodce)


„To nemůže být konec“8dní a 8neděl /upraveno/ (průvodce)
2. velikonoční neděle (texty, průvodce)
3. velikonoční neděle (texty, průvodce)
4. velikonoční neděle (texty, průvodce)
5. velikonoční neděle (texty, průvodce)

Všechno konec má a jelito dva (poznámky)

– 6. velikonoční neděle (texty, průvodce)
– Nanebevstoupení Páně (texty, průvodce)
– 7. velikonoční neděle (texty, průvodce)
– slavnost Darování Ducha (texty, průvodce)