Světla i stínyVíra nenabízí povrchní a uklidňující řešení.
Víru, které učí Kristus, vidíme u sv. Josefa.
Nehledá zkratky. Realitu nahlíží otevřenýma očima
a přijímá za ni odpovědnost.

František: Patris corde (2020); Podgorica, Černá Hora (1920)

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

PES

Farní PES

Matice opatření podle MZ ČR z 29. 11. 2020 (upr. 7. 12. 2020).  
Dne 18. 1. 2021 index PES: 70.

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 17. ledna 2021.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

☣ Rodinné bohoslužby


K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem nás provází evangelista Matouš.„Životodárný pramen z nitra“základní teze (text)
29. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
30. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
Slavnost všech svatých (texty, průvodce)
32. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
33. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
Slavnost Ježíše Krista Krále (texty, průvodce)


„Od věků nikdo neslyšel“základní teze (adventní věnec) (text)
1. adventní neděle (texty, průvodce)
2. adventní neděle (texty, průvodce)
3. adventní neděle (texty, průvodce)
4. adventní neděle (texty, průvodce)


„Vyrovnaná cesta“7×Ó (17. – 23. prosince) (průvodce)
Nejtišší noc (24. prosince) (průvodce)
– slavnost Narození Páně (texty, průvodce)
svátek svaté Rodiny (texty, průvodce)
slavnost Bohorodičky Marie (texty, průvodce)
2. vánoční neděle (texty, průvodce)
slavnost Zjevení Páně (texty, průvodce)
svátek Ježíšova ponoření do vod Jordánu (texty, průvodce)


„Cesta od rybníka“2. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
– 3. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
– 4. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
– svátek Uvedení do Chrámu (texty, průvodce)
– 5. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
– 6. neděle v mezidobí (texty, průvodce)