Alžběta s MariíNa počátku křesťanského života
není etické rozhodnutí nebo velká idea,
ale setkání s událostí, s Osobou, která otevírá
před životem nový obzor a dává mu zaměření.

Benedikt XVI: Deus caritas est, čl. 1 (2006)

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 29. listopadu 2020.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

☣ Rodinné bohoslužby


K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem nás provází evangelista Matouš.„Životodárný pramen z nitra“základní teze (text)
29. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
30. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
Slavnost všech svatých (texty, průvodce)
32. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
33. neděle v mezidobí (texty, průvodce)
Slavnost Ježíše Krista Krále (texty, průvodce)

„Od věků nikdo neslyšel“základní teze (adventní věnec) (text)
1. adventní neděle (texty, průvodce)
– 2. adventní neděle (texty, průvodce)
– 3. adventní neděle (texty, průvodce)
– 4. adventní neděle (texty, průvodce)