Otče náš, jenž jsi na nebesích…Nikdo nevěděl, kde má duše může být.
Hledal jsem Boha, ne a ne ho objevit.
Bratra jsem vyhledal – a našel všechny tři.

Ernest H. Crosby (1856–1907): The Search. || Tiago Galo: Rip it or fill it.

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 10. listopadu 2019.

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

Misijní měsíc: říjen 2019

út 1. říjen 2019„Síla evangelia je silou pokory“ (1. 10. 2013)

st 2. říjen 2019„Anděl a dítě“ (2. 10. 2015)

čt 3. říjen 2019„Radost blízké paměti“ (3. 10. 2013)

pá 4. říjen 2019„Milost zahanbení“ (6. 10. 2017)

so 5. říjen 2019„Síla maličkých“ (29. 11. 2016)

ne 6. říjen 2019Homilie (2. 10. 2016)

po 7. říjen 2019„Ti, kteří jsou obcházeni“ (9. 10. 2017)

út 8. říjen 2019„Na prvním místě milosrdenství“ (6. 10. 2015)

st 9. říjen 2019Generální audience (9. 10. 2013)

čt 10. říjen 2019„Kvalita modlitby“ (10. 10. 2013)

pá 11. říjen 2019„Bdělostí proti vychytralosti“ (13. 10. 2017)

so 12. říjen 2019Benedikt XV.: Maximum Illud (30. 11. 1919)

ne 13. říjen 2019Homilie (13. 10. 2013)

po 14. říjen 2019„Jonášův syndrom“ (14. 10. 2013)

út 15. říjen 2019„Modloslužba má dnes jiné formy a způsoby“ (15. 10. 2013)

st 16. říjen 2019Generální audience (16. 10. 2013)

čt 17. říjen 2019„Učedník ideologie ztrácí víru“ (17. 10. 2013)

pá 18. říjen 2019„Soumrak Apoštolova života“ (18. 10. 2013)

so 19. říjen 2019Generální audience (28. 12. 2016)

ne 20. říjen 2019Homilie (16. 10. 2016)

po 21. říjen 2019„Jak a kolik“ (19. 10. 2015)

út 22. říjen 2019„Kontemplace, přiblížení a přebytek“ (22. 10. 2013)

st 23. říjen 2019Anděl Páně (11. 8. 2013)

čt 24. říjen 2019„Logika předtím a potom (24. 10. 2013)

pá 25. říjen 2019„V Boží přítomnosti zakušíme milost zahanbení“ (25. 10. 2013)

so 26. říjen 2019František: Evangelii Gaudium, čl. 14–19 (24. 11. 2013)

ne 27. říjen 2019Homilie (27. 10. 2013)

po 28. říjen 2019„Zvláštní den“ (28. 10. 2013)

út 29. říjen 2019„Růst Božího království potřebuje odvahu“ (31. 10. 2017)

st 30. říjen 2019Anděl Páně (25. 8. 2013)

čt 31. říjen 2019„Jako kvočna“ (29. 10. 2015)