Pastorační rada farnosti


Každé společenství je povoláno vytvářet Bohem ozářený prostor, v němž každý může zakoušet mystickou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána. Sdílení Slova a společné slavení eucharistie posiluje bratrskou lásku a proměňuje nás ve svaté a misijní společenství.

Srov. František: Gaudete et exultate, čl. 142; Jan Pavel II.: Vita consecrata, čl. 42.První setkání 13. 1. 2022pozvánka, příloha, zápis
Druhé setkání 3. 2. 2022 – pozvánka, zápis