Radost z čistého srdceJazyk duchovní poezie mluví o radostném zármutku
a prameni půstu. Je to proto, že autentická askeze
je vždycky radostná, pramenící a zářivá.

Bartoloměj: Svatý a Velký půst (2020); Carl Spitzweg: Popeleční středa (1860)

Společně spravované farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou

IČO: 15060586
účet: 1120630319/0800

Římskokatolická farnost Číhošť

IČO: 60127554
účet: 1473464379/0800

Duchovní program

Věříme, že svátosti jsou projevem zdravého křesťanského života, viditelným gestem a skutečným setkáním s trojjediným Bohem. Pro jejich přijetí je důležité odpovídající docenění i osobní příprava.
Svátosti křtu, biřmováníeucharistie uvádějí do plného křesťanského života. Svátosti smířenípomazání nemocných jsou posilou ve chvílích slabosti a nedostatečnosti, ať už fyzické nebo duchovní. Svátosti manželstvíkněžství jsou znamením služby i postavení uprostřed celé společnosti.
Domluvy ohledně doprovázení při přípravě a přijetí těchto svátostí jsou možné po telefonickém nebo osobním setkání v kostele.

Pavel Jäger
správce farnosti

P. Josef Toufar — Číhošť

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti je otevřený v době bohoslužeb nebo po předchozí domluvě.
Za podobných podmínek je přístupná i výstava o životě P. Josefa Toufara v budově místní fary.

Každou druhou sobotu v měsíci je smírná pobožnost.
8.45 hod.— modlitba růžence
9.30 hod.— mše svatá
— eucharistická adorace

Josef Toufar (✝1950)

P. Josef Toufar (✝1950)

oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu

Nadační fond Číhošť

Nadační fond

Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti

Pořad bohoslužeb

PES

Farní PES

Matice opatření podle MZ ČR z 29. 11. 2020 (upr. 20. 1. 2021).  
Dne 7. 3. 2021 index PES: 76.

Aktuální ohlášky

Rozpis bohoslužeb a dalších sdělení pro aktuální týden.
Vloženo 7. března 2021.

Velikonoce

Svatý týden

Rozpis bohoslužeb ve dnech 28. 3. až 4. 4. 2021.  

Kontakt

  Pavel Jäger
  Náměstí Trčků z Lípy 94
   582 91 Světlá nad Sázavou
  776 215 841
  svetla@farnost.cz

☣ Rodinné bohoslužby


K tématu sociální a náboženské izolace od Boha doporučuji k samostudiu:
Lv 13–14; Nm 19; Jonáš; Mt 8; Mt 9; Lk 10; Lk 17; Lk 24; Jan 13

Letošním liturgickým rokem nás provází evangelista Matouš.
„Staň se člověkem“základní teze (text)
1. svatopostní neděle (texty, průvodce)
2. svatopostní neděle (texty, průvodce)
3. svatopostní neděle (texty, průvodce)
– 4. svatopostní neděle (texty, průvodce)
– 5. svatopostní neděle (texty, průvodce)